Strefa członkowska

Warszawa, dnia 24.04.2018 r. 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów" - na podstawie §44 statutu tej Spółdzielni - zawiadamia, iż zwołał WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁDZIELNI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH „URSYNÓW", które odbędzie się w dniu w dniu 16 maja 2018 r. (środa) o godz. 18.00 w siedzibie Spółdzielni przy ulicy W.B. Jastrzębowskiego 22, sala konferencyjna

Czytaj więcej »