Strefa członkowska

Warszawa, dnia 28.12.2021 r. 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów" uprzejmie zawiadamia, że na podstawie art.36 §9 ustawy z dnia 16 września 1982 roku – Prawo spółdzielcze (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 648, zm.: z 2020 r. poz. 2320 ) zarządził na dzień 17 stycznia 2022 roku podjęcie na piśmie uchwał przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów", które odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ulicy W. B. Jastrzębowskiego 22 w Warszawie w godzinach 16:00 – 18:00

Pełna treść Zawiadomienia »