Rada Nadzorcza

SKŁAD RADY NADZORCZEJ SIM „Ursynów"
Kadencja 2017 - 2020

Teresa Borzęcka
- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Andrzej Zieliński
- Zastępca Przewodniczącego RN

Zofia Sułek – Borzyszkowska
- Sekretarz

Michał Konwicki
- Członek

Dariusz Kowalczyk
- Członek