KONTAKT

Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych "URSYNÓW"

ul. W. B. Jastrzębowskiego 22
02-786 Warszawa
22 643 46 94

www.simur.pl
biuro@simur.pl

SPRZEDAŻ LOKALI:
tel. 22 643 72 12
tel. 22 351 72 26

ZAPRASZAMY:
- poniedziałki: 8.00 - 17.00
- wtorki, środy, czwartki: 8.00 - 16.00
- piątki: 8.00 - 15.00