Historia

Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów” powstała w lutym 1999 roku w wyniku kolejnego podziału SBM „Ursynów”. Jej historia jest jednak dłuższa. Korzenie Spółdzielni sięgają roku 1956, w którym została założona Spółdzielnia pod nazwą „Politechnika”. Wiele lat później Spółdzielnia ta otrzymała tereny inwestycyjne w obrębie dawnych wsi Ursynów i Natolin. Nazwę „Ursynów” przyjęła w 1977 roku, gdy mieszkańcy zasiedlali pierwsze budynki.

SBM „Ursynów” rozwinęła się w jedną z największych spółdzielni w kraju, która wybudowała osiedla dla około 70 tysięcy ludzi. Tak duża forma organizacyjna nie mogła już w sposób zadowalający pełnić swoich funkcji. W 1981 roku z zasobów SBM „Ursynów” wydzieliła się Spółdzielnia Budownictwa Mieszkaniowego Natolin. W efekcie kolejnego podziału w 1990 roku powstało dziewięć nowych spółdzielni mieszkaniowych, zaś pomniejszona SBM „Ursynów” wraz z członkami oczekującymi na mieszkania pozostała spółdzielnią inwestującą. To właśnie, oraz urynkowienie gospodarki kraju w wyniku przemian gospodarczo-ekonomicznych spowodowało, że można było rozpocząć starania o poprawienie jakości budowanych domów i profesjonalną ich eksploatację.

W sytuacji, kiedy inne spółdzielnie mieszkaniowe zajmowały się przede wszystkim eksploatacją, kierowana przez Prezesa Zarządu Krzysztofa Kołodko SBM „Ursynów” postawiła na inwestycje. Tworzyła jako jedna z pierwszych nowe wzorce budowania mieszkań w systemach bezkredytowych, regulowania spraw formalno-prawnych gruntów, zwiększania elastyczności i efektywności w zarządzaniu finansami, urynkowienia gospodarki zasobami lokalowymi, stosowania dopasowanych do wymogów rynku rozwiązań technicznych i organizacyjnych.

W ciągu siedmiu lat wybudowano ponad 2000 mieszkań w trzydziestu kilku budynkach i uzyskano bogate doświadczenia zarówno w kierowaniu procesem inwestycyjnym, jak i w eksploatacji zasobów mieszkaniowych. Wobec rosnącej konkurencji na rynku budowlanym, wymogiem chwili stało się utworzenie spółdzielni prowadzącej działalność inwestycyjną opartą na nowych technologiach i materiałach budowlanych, a także zajmującej się profesjonalnym zarządzaniem nieruchomościami. W grudniu 1998 roku decyzją Zebrania Przedstawicieli, z SBM „Ursynów” wyodrębniła się Spółdzielnia Inwestycji Mieszkaniowych „Ursynów”.

Znalazła się w niej kadra doświadczonych specjalistów od przygotowania inwestycji, inspektorów nadzoru budowlanego, zarządców nieruchomości, pracowników działu księgowego. Nowa Spółdzielnia kontynuuje inwestycje na terenie Ursynowa, starając się jednocześnie o nowe lokalizacje. Podjęła także działalność w zakresie zarządzania nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych.