Jesteś w:
Nagrody

Nasza działalność spotyka się z uznaniem, o czym świadczą m. in. przyznane SIM „Ursynów” nagrody i wyróżnienia. Oto najważniejsze.


 Konkurs Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa (PZITB):

  •    Wyróżnienia: Budowa Roku 2000 i Budowa Roku 2002 - zespoły mieszkaniowe Al. KEN 96Al. KEN 86-92,
  •  Nagroda I stopnia Budowa Roku 2004 - za realizację zespołu wielorodzinnych budynków mieszkalnych „Zielony Nugat I" i „Zielony Nugat II" w Warszawie
  •  Nagroda II stopnia Budowa Roku 2007 - za realizację zespołu budynków wielorodzinnych „Zielony Nugat III część 1 i 2" w Warszawie
  •  Nagroda I stopnia Budowa Roku 2014 - za realizację Zespołu mieszkalno-usługowo-biurowego przy Alei Rzeczypospolitej 12 i 14 w Warszawie.

 Konkurs Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy i Tygodnika Pasmo

  •    Złoty Żuraw 2001 - zespół mieszkaniowy Al. KEN 96,
  •   Żuraw Specjalny 2002 - zespół zabudowy mieszkaniowej przy Al. KEN zrealizowany w latach 2000-2002,
  •   Srebrny Żuraw 2003 - budynek przy ul. Nugat 5 Zielony Nugat I.
  •   Złoty Żuraw 2005 - za budynek przy ulicy W.B. Jastrzębowskiego 24


   

web design 9art